We are

TREBITSCH®

RARE WHISKY MAKERS
AKTUÁLNÍ NABÍDKA DESTILÁTŮ

aktuální nabídka

 sladový destilát trebitsch

stáří 1-3 roky

NA 3 ROKy

Průměrné zhodnocení destilátu o 24%

67 518 CZK

 • Označení: TREBITSCH®
 • Typ sudu: 1. plnění Trebitsch Barrel
 • Alkohol: 60-67 %
 • Velikost sudu: 30 l
POPTÁVKA

Na 3-6 let

Průměrné zhodnocení whisky o 24% - 48%

112 530 CZK

 • Označení: TREBITSCH®
 • Typ sudu: 1. plnění Trebitsch Barrel
 • Alkohol: 60-67 % 
 • Velikost sudu: 50 l
POPTÁVKA

Na 3-9 let

Průměrné zhodnocení whisky o 24% - 72%

270 072 CZK

 • Označení: TREBITSCH®
 • Typ sudu: 1. plnění Trebitsch Barrel
 • Alkohol: 60-67 % 
 • Velikost sudu: 120 l
POPTÁVKA

Na 3-15 let

Průměrné zhodnocení whisky o 24% - 120%

495 132 CZK

 • Označení: TREBITSCH®
 • Typ sudu: 1. plnění Trebitsch Barrel
 • Alkohol: 60-67 % 
 • Velikost sudu: 220 l
POPTÁVKA

nechte zrát

své peníze

Každý z nás se dnes snaží efektivně bojovat proti inflaci a znehodnocení svých vlastních peněz. Univerzální recept neexistuje, ale jednou z možností, jak inflaci zmírnit a začít své peníze zhodnocovat, je investice do sudů s whisky. Dlouhodobým zráním whisky v dubových sudech totiž její hodnota narůstá a tím se zhodnocují i vaše vlastní peníze. Pojďte tak s námi vydělávat stařením na stáří.

Nabízené sudy jsou naplněny sladovým destilátem Trebitsch z České republiky. Výrobní proces je striktně evidován a zákazník tak zná kompletní původ destilátu, který si kupuje.

Pokud by si ale svůj nově zakoupený destilát chtěl odvézt domů, má smůlu. Do doby, než bude whisky stočena do lahví, musí zůstat v celním skladu. To sice majitele omezuje ve fyzickém kontaktu se svou „investicí“, ale neomezuje ho to s jeho dalším nakládáním. Rozhodne-li se držení sudu prodat dalšímu investorovi, nic mu v tom nebrání.

INVESTICE

ZABALENÁ V SUDU

přehledná brožura ke stažení
Brožura

Tvůrce Trebitsch Whisky

Master distiller

Jednou z nejdůležitějších postav v procesu výroby whisky je master distiller. Jeho hlavním úkolem je vymyslet, správně nastavit a následně kontrolovat výrobu a snažit se z vlastní whisky udělat něco mimořádného. V roce 2021 Trebitsch Whisky angažovala na tuto důležitou pozici zkušeného technologa Jána Baloga.


Ten svou profesní kariéru začal v lihovaru v Kralupech nad Vltavou, odkud později přešel do úspěšné české destilérky Rudolf Jelínek. První zahraniční zkušenosti získal díky společnosti Heineken, pro kterou pracoval dva roky v Egyptě. Dále působil jako externí poradce technologických start-upů v USA, Chile, Srbsku, Bulharsku, Polsku a dalších zemích v Evropě i ve světě.

Vize

Jak sám říká, rád by chuťově povznesl jednodruhovou Trebitsch Whisky na jinou úroveň. Z dosavadní produkce určené ke koncovému prodeji proto připravuje novou řadu blendovaných whisky a single malt whisky už se rodí pouze a jen v jeho vlastní „režii“.


Aby svého cíle mohl dosáhnout, musel přistoupit ke komplexní změně výrobního procesu. Osobně proto dohlíží na výběr ječmene, sladování, destilaci i sudování. Záparu dělá Trebitsch Whisky na několika místech v České republice. O dalších místech se aktuálně vedou intenzivní jednání. Samotné pálení whisky probíhá na Vysočině a v Praze. 

6 důvodů 

Proč investovat do nákupu 

sladového destilátu? 

1. návratnost

Všechna aktiva v portfoliu investorů jsou vybírána na základě dat, která prokazují jeho výdělečný potenciál v určitém časovém horizontu. Sudy s whisky trvale přinášely a přinášejí dlouhodobé nadprůměrné výnosy. Za posledních pět let dosáhly sudy s whisky průměrné zhodnocení 8 % p. a., přičemž známé světové palírny přinášejí ještě větší výnosy. Je jen málo hmotných aktiv, která nesou stabilní výnos napříč historickými výkyvy trhu.

2. zrání

Na rozdíl od jiných hmotných aktiv, jako jsou zlato, nemovitosti nebo vzácné předměty, se whisky v sudech přirozeně zušlechťuje. Díky tomuto procesu zraje a hodnota sudů exponenciálně roste.

3. reálná dostupnost

Whisky je skutečný hmotný majetek. Oproti cenným papírům, podílovým fondům a podobným instrumentům whisky reálně vlastníte a můžete si na ni tzv. sáhnout. Destilát je vedený pod vaším jménem v oficiálním daňovém skladu, který můžete po předchozí domluvě navštívit.

4. zajištění

Sudy s whisky jsou neustále střeženy. Česká republika spadá do evropské celní databáze a díky přísným pravidlům je pečlivě sledována již od své destilace. Investoři tak mají naprostou kontrolu nad původem a historií každého sudu s whisky.

5. prodej - odkup

Sudy se zrající whisky jsou velmi žádaným zbožím. Pokud se rozhodnete svou whisky prodat, rádi Vám s tím pomůžeme. Buď  od Vás whisky za dopředu sjednaných podmínek odkoupíme, nebo Vám zprostředkujeme kontakt s dalšími našimi klienty, kteří budou mít o Vaší zrající whisky zájem. Můžete se také rozhodnout svou pozici dále podržet nebo nechat whisky dozrát v jiném sudu a tím zvýšit jeho hodnotu. 

6. Whisky a svět

Omezená nabídka vyzrálé whisky a narůstající trend v poptávce způsobily, že se destilérky snaží navyšovat svou produkci, a spotřeba sudů s vyzrálou whisky tudíž po celém světě stoupá. I přes navyšování produkce lihovarů ve světě nebude snadné v následujících letech poptávku dostatečně uspokojit. Díky omezené dostupnosti proto nabízíme investorům opravdu dlouhodobou perspektivu zhodnocení pro jejich portfolio.

JAK ZAČÍT?

Vyznat se v nabízených možnostech není obtížné. Základním pravidlem, podle kterého by se měli zákazníci řídit, je stáří whisky. My sami jsme se inspirovali u zavedených firem v zahraničí, a rozdělili tak naše sudy do několika kategorií podle běžných standardů. 

Vymýšlet již vymyšlené by bylo zbytečné, zvláště když to zkušení experti udělali velmi dobře. Pro zájemce o vlastní sudy je nejvýhodnější kombinovat vlastnictví sudů o různém stáří tak, aby měli své „sudové“ portfolio kvalitně a dobře rozložené. 

1. VÝBĚR SUDU

Jedním z prvních kroků je správný výběr rare whisky a sudu. Na základě Vašich finančních možností, cílů, doby držení sudu a dalších preferencí Vám naši experti poradí, která varianta pro Vás bude nejlepší.

2. NÁKUP

Po výběru destilátu je dalším krokem dokončení nákupu a převod vlastnických práv. K tomu Vám bude pochopitelně vystaven i oficiální účetní doklad. Celý proces nezabere déle než 5 pracovních dnů. Jakmile bude Váš destilát uskladněn, tak Vám bude vystaven originální certifikát.

3. USKLADNĚNÍ

Všechny sudy s rare whisky jsou bezpečně uloženy v našich daňových skladech pod kontrolou kamerového systému a bezpečnostní agentury. Zrající whisky zakoupené našimi zákazníky jsou viditelně označeny a mají kompletní podrobnou dokumentaci vedenou od svého vzniku. Ti z Vás, kteří by měli zájem se přijet podívat, tak samozřejmě mohou. Důležité je, abyste věděli, že je o Vaší zrající whisky postaráno na maximální profesionální úrovni.

4. PRODEJ

Pokud se rozhodnete svou whisky prodat, rádi Vám s tím pomůžeme. Buď od Vás whisky za dopředu sjednaných podmínek odkoupíme, nebo Vám zprostředkujeme kontakt s dalšími našimi klienty, kteří budou mít o Vaší zrající whisky zájem. Můžete se také rozhodnout svou pozici dále podržet nebo nechat whisky dozrát v jiném sudu a tím zvýšit jeho hodnotu.

RARE WHISKY

Dokud je whisky bezpečně uzavřena uvnitř sudu, zraje, stárne a její cena roste. Stočením whisky ze sudu do lahve proces staření končí, a i sebelepší uskladnění už nemá na její vlastnosti, chuť či barvu žádný vliv. Ty nejkvalitnější lahve sice mění svou hodnotu podle aktuální situace na trhu, ale to pravé, trvalé a nejzajímavější zhodnocení přináší majitelům držení svých vlastních sudů.

V Trebitsch Whisky respektujeme zákonem stanovenou minimální dobu staření – 3 roky. Většina současných majitelů sudů ale vyžaduje delší dobu držení, kterou i my sami zákazníkům doporučujeme. V průběhu let totiž whisky narůstá na hodnotě. 

NAŠE PRÁCE

Staření whisky

Abychom vám svět investic do sudů s whisky pomohli co nejvíce pochopit, rozdělili jsme investiční produkty do čtyř základních kategorií podle stáří destilátu. I přes to, že existuje celá škála parametrů, ze kterých se počítá hodnota sudů, pro určení optimální doby držení investice je zásadním parametrem stáří destilátu. Každá z kategorií nabízí investorům různé druhy sudů a zrna, ze kterých si mohou sami vybrat. Část investorů si pro udržení hodnoty svého majetku diverzifikuje portfolio sudů do více kategorií jejich cílového stáří.

mladá whisky/new make
Optimální doba držení: 15+ let

stáří destilátu: 0-3 roky

Každá whisky začíná svou „životní“ cestu stejně. Před tím, než se z whisky stane whisky, je to obyčejný čirý bezbarvý destilát z destilačního zařízení. Po nalití do kvalitních dubových sudů se ale začnou dít velké věci. Vzájemným působením dřeva a destilátu se tato čistá tekutina postupně proměňuje v lahodnou whisky. Podle pravidel skotských palíren ale můžeme nazývat whisky až takový alkohol, který zrál minimálně 3 roky v dubových sudech. Nově vyrobené sudy však nabízejí majitelům příležitost vstoupit do procesu stárnutí hned od začátku, a jsou tak ideální pro nadšence, kteří si chtějí za své peníze koupit něco víc než jen drahou lahev alkoholu.

whisky v rozvoji

Optimální doba držení: 15+ let

stáří destilátu: 3-10 let

Po třech letech staření můžeme sud konečně nabídnout k prodeji jako whisky. Tříletý milník ale není koncem cesty, je to naopak její začátek. Takto mladá whisky je ideální příležitostí pro mladé nadšence, kteří mají celý život před sebou a chtějí, aby s jejich věkem zrála i jejich vlastní whisky.

whisky ve středních letech 

Optimální doba držení: 10+ let

STÁŘÍ destilátu: 10-20 let

Co Vás napadne, když se řekne desetiletá whisky? Správně, že dvanáctiletá by byla ještě lepší. Whisky starší deseti let jsou ve světě velmi oblíbené. Mají vynikající vlastnosti, chuť, barvu a zároveň výrazně vzrůstá jejich hodnota. Lidé, kteří chtějí část svých vydělaných peněz vložit do zajímavého alternativního produktu, často volí právě whisky starší deseti let. Sudy s rare whisky o tomto stáří představují vynikající možnost zhodnocení pro jejich majitele i zajímavou příležitost pro potenciální kupující.

Vzácná Whisky

Optimální doba držení: 5+ let

STÁŘÍ destilátu: 20+ let

Rare whisky v originálních dvacetiletých, případně i starších dubových sudech představuje unikátní a naprosto jedinečný produkt s vysokou hodnotou. Takto prémiové sudy jsou skvělou volbou pro zájemce, kteří hledají krátkodobou investici s bezkonkurenčním vzestupným potenciálem. U rarit tohoto typu může roční zhodnocení ceny sudu dosahovat i desítek procent a vlastnictví podobně starých sudů s rare whisky řadí jejich majitele do vskutku vybrané elitní společnosti.


sudy ke zrání

Sudy, které používáme pro zrání whisky.

120 L Quarter trebitsch

120 L Quarter Trebitsch 0-6 let (nový sud dub východoevropský, sud Trebitsch)

50 L Kilderkin trebitsch

50 L Kilderkin 0-3 let (nový sud, dub východoevropský, sud Trebitsch)

225 L Barrique Trebitsch

225 L Barrique Trebitsch 0-9 let (nový sud dub východoevropský, sud Trebitsch)

400 L Puncheon

400 L Puncheon 8-30 let (dub francouzský, předchozí plnění Porto)

330 L Cognac

330 L Cognac 6-20 let (dub francouzský, předchozí plnění Cognac)

TREBITSCH WHISKY 10 let

12
Days
01
Hours
52
Minutes
52
Seconds

NAŠE MOUDRO

ČÍM STARŠÍ, TÍM cennější

Je-li whisky v sudu, platí pravidlo, čím starší, tím lepší a zároveň hodnotnější. TREBITSCH Whisky respektuje skotský model, kde je za minimální dobu staření považováno období 3 roky. Ve skutečnosti by ale zrání v sudu mělo být mnohem delší, protože díky tomu získá whisky svou typickou zlatavou barvu a jemnou chuť. Už jen 13 let a TREBITSCH Whisky otevře svůj první dvacetiletý sud.

ocenění

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ


kontakty

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let!!! Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze našeho provozu. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies